Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowiehttp://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/zarzadzenia-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIEpl-plZarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 9 listopada 2017 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, poz. 3703, w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Trzciana PLH180018 http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-9-listopada-2017-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podkarpackiego-poz-3703http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-9-listopada-2017-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podkarpackiego-poz-3703Tue, 14 Nov 2017 14:24:16 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 9 listopada 2017 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, poz. 3700, w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rymanów PLH180016 http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-9-listopada-2017-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podkarpackiego-poz-3700http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-9-listopada-2017-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podkarpackiego-poz-3700Tue, 14 Nov 2017 14:14:34 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 9 listopada 2017 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, poz. 3698, w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki nad Młynówką PLH180041 http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-9-listopada-2017-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podkarpackiego-poz-3698http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-9-listopada-2017-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podkarpackiego-poz-3698Tue, 14 Nov 2017 13:59:39 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 11 października 2017 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, poz. 3350, w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łukawiec PLH180024 http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-11-pazdziernika-2017-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podkarpackiego-poz-3350http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-11-pazdziernika-2017-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podkarpackiego-poz-3350Fri, 13 Oct 2017 08:33:48 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18 września 2017 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, poz. 3079, w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Jaśliska PLH180014 http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-18-wrzesnia-2017-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podkarpackiego-poz-3079http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-18-wrzesnia-2017-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podkarpackiego-poz-3079Wed, 20 Sep 2017 08:22:38 +0200