Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowiehttp://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/zarzadzenia-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIEpl-plZarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 listopada 2018 r. r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, poz. 4799, w sprawie zmiany zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Fort Salis Soglio PLH180008 http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-13-listopada-2018-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podkarpackiego-poz-4799http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-13-listopada-2018-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podkarpackiego-poz-4799Wed, 14 Nov 2018 09:06:16 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 26 lutego 2018 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, poz. 851, w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uroczyska Roztocza Wschodniego PLH060093 http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-i-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-26-lutego-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podkarpackiego-poz-851http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-i-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-26-lutego-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podkarpackiego-poz-851Tue, 27 Feb 2018 11:51:03 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 23 lutego 2018 r. r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, poz. 832, w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Moczary PLH180026 http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-23-lutego-2018-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podkarpackiego-poz-832http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-23-lutego-2018-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podkarpackiego-poz-832Mon, 26 Feb 2018 10:41:09 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 23 lutego 2018 r. r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, poz. 831, w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ladzin PLH180038 http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-23-lutego-2018-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podkarpackiego-poz-831http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-23-lutego-2018-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podkarpackiego-poz-831Mon, 26 Feb 2018 10:31:00 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 23 lutego 2018 r. r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, poz. 830, w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Horyniec PLH180017 http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-23-lutego-2018-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podkarpackiego-poz-830http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-23-lutego-2018-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podkarpackiego-poz-830Mon, 26 Feb 2018 09:46:22 +0100