Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowiehttp://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 17 października 2018, znak WOOS.400.9.117.2018.AH.2, w sprawie Budowa i przebudowa stacji Rzeszów Główny dla zadania „Opracowanie dokumentacji modernizacji stacji Rzeszów Główny” w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014 - 2020” http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-17-pazdziernika-2018-znak-woos-400-9-117-2018-ah-2http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-17-pazdziernika-2018-znak-woos-400-9-117-2018-ah-2Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 12 października 2018, znak WOOŚ.420.15.8.2018.BK.8 , w sprawie przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie odwiertów Przeworsk 28 i 29 - KGZ Jarosław” http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-12-pazdziernika-2018-znak-woos-420-15-8-2018-bk-8http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-12-pazdziernika-2018-znak-woos-420-15-8-2018-bk-8Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16 października 2018, znak WOOŚ.420.12.13.2018.PM.12, w sprawie Przebudowa ciągu drogowego do tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN – ul. Stalowa i ul. Kordeckiego w Rudniku nad Sanem http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-16-pazdziernika-2018-znak-woos-420-12-13-2018-pm-12http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-16-pazdziernika-2018-znak-woos-420-12-13-2018-pm-12Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16 października 2018, znak WOOŚ.420.5.5.2018.AH.18, w sprawie Przebudowa drogi gminnej Gościniec Siuzbański http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-16-pazdziernika-2018-znak-woos-420-5-5-2018-ah-18http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-16-pazdziernika-2018-znak-woos-420-5-5-2018-ah-18Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16 października 2018, znak WOOŚ.420.12.18.2018.AH.3, w sprawie Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych MOP „Bukowa I” i MOP „Bukowa II” po obu stronach nowoprojektowanego układu drogowego S19 Lasy Janowskie - Zdziary http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-16-pazdziernika-2018-znak-woos-420-12-18-2018-ah-3http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-16-pazdziernika-2018-znak-woos-420-12-18-2018-ah-3Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 +0200