Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowiehttp://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11 czerwca 2019, znak WOOŚ.420.12.3.2019.JK.26 , w sprawie „Wykonanie projektu na wykonanie połączenia sieci wodociągowych Niska i Nowosielca”, gm. Nisko http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-11-czerwca-2019-znak-woos-420-12-3-2019-jk-26http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-11-czerwca-2019-znak-woos-420-12-3-2019-jk-26Thu, 13 Jun 2019 07:31:39 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11 czerwca 2019, znak WOOŚ.420.25.6.2018.AT.23, w sprawie "Wydobywanie wód leczniczych ze złoża „Polańczyk” na terenie gminy Solina w województwie podkarpackim" http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-11-czerwca-2019-znak-woos-420-25-6-2018-at-23http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-11-czerwca-2019-znak-woos-420-25-6-2018-at-23Wed, 12 Jun 2019 10:20:14 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 05 czerwca 2019, znak DOOŚ-DWŚ/ZOO.4233.2.2018.AS/EW.11, w sprawie Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350 – 119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. podkarpackie http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-05-czerwca-2019-znak-doos-dws-zoo-4233-2-2018-as-ew-11http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-05-czerwca-2019-znak-doos-dws-zoo-4233-2-2018-as-ew-11Wed, 12 Jun 2019 08:29:29 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 06 czerwca 2019, znak WOOŚ.420.4.4.2019.GJ.21, w sprawie Budowa suchego zbiornika na rzece Młynówka w km 3+485, na terenie miejscowości Trzcinica i Opacie, gmina Jasło oraz na terenie miejscowości Bączal Dolny w gminie Skołyszyn http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-06-czerwca-2019-znak-woos-420-4-4-2019-gj-21http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-06-czerwca-2019-znak-woos-420-4-4-2019-gj-21Wed, 12 Jun 2019 07:36:40 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 czerwca 2019, znak WOOŚ.420.25.2.2019.PM.19, w sprawie wznowienia postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Berezce dla miejscowości Berezka, Bereźnica Wyżna i Wola Matiaszowa oraz sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Berezka” http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-10-czerwca-2019-znak-woos-420-25-2-2019-pm-19http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-10-czerwca-2019-znak-woos-420-25-2-2019-pm-19Wed, 12 Jun 2019 07:25:31 +0200