Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowiehttp://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 12 marca 2018, znak WOOŚ.4235.26.2017.AR.63, w sprawie Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Zalesie http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-12-marca-2018-znak-woos-4235-26-2017-ar-63http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-12-marca-2018-znak-woos-4235-26-2017-ar-63Mon, 19 Mar 2018 00:00:00 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 14 marca 2018, znak WOOŚ.4260.10.2.2017.AD.22, w sprawie Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Czarna – etap III poprzez: 1) uzbrojenie czterech studni głębinowych wraz z kolektorami tłocznymi do stacji uzdatniania wody w m. Krzemienica, 2) montaż przepompowni strefowej wody w okolicach osiedla domków jednorodzinnych w m. Krzemienica, 3) wykonanie sieci wodociągowej do budynków na „Chodakówce” w m. Krzemienica, 4) modernizację stacji uzdatniania wody w m. Pogwizdów, 5) wykonanie przepompowni ścieków sanitarnych oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami i siecią kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Pogwizdów, 6) wykonanie sieci wodociągowej „pod las” we wsi Zalesie http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-14-marca-2018-znak-woos-4260-10-2-2017-ad-22http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-14-marca-2018-znak-woos-4260-10-2-2017-ad-22Mon, 19 Mar 2018 00:00:00 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 15 marca 2018, znak WOOŚ.4260.20.4.2017.JG.24, w sprawie Zmiana sposobu zagospodarowania terenów w rejonie ZKM - utworzenie stacji paliw ogólnodostępnej, myjni samochodowej, dobudowa magazynu olejów i płynów samochodowych - wraz z niezbędną infrastrukturą oraz rozbiórka budynków kolidujących z projektowaną przebudową http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-15-marca-2018-znak-woos-4260-20-4-2017-jg-24http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-15-marca-2018-znak-woos-4260-20-4-2017-jg-24Mon, 19 Mar 2018 00:00:00 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 14 marca 2018, znak WOOŚ.4260.2.12.2017.GJ.20, w sprawie Wykonanie studni S-1A w celu ujmowania wód podziemnych z utworów wieku czwartorzędowego na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych Żyraków-Wola Żyrakowska, na działce nr ewid. 544/5 w Żyrakowie http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-14-marca-2018-znak-woos-4260-2-12-2017-gj-20http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-14-marca-2018-znak-woos-4260-2-12-2017-gj-20Mon, 19 Mar 2018 00:00:00 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 14 marca 2018, znak WOOŚ.4260.2.12.2017.GJ.21, w sprawie Wykonanie studni S-1A w celu ujmowania wód podziemnych z utworów wieku czwartorzędowego na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych Żyraków – Wola Żyrakowska na dz. nr ewid. 544/5, obręb 13 Żyraków, gmina Żyraków, powiat dębicki, województwo podkarpackie http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-14-marca-2018-znak-woos-4260-2-12-2017-gj-21http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-14-marca-2018-znak-woos-4260-2-12-2017-gj-21Mon, 19 Mar 2018 00:00:00 +0100