Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowiehttp://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 14 marca 2019, znak WOOŚ.420.18.14.2018.GJ.13, w sprawie Odbudowa i regulacja potoku Matysówka. http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-14-marca-2019-znak-woos-420-18-14-2018-gj-13http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-14-marca-2019-znak-woos-420-18-14-2018-gj-13Wed, 20 Mar 2019 00:00:00 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 15 marca 2019, znak WOOŚ.420.7.1.2019.NH.5, w sprawie Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Kopalnianej w Krośnie http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-15-marca-2019-znak-woos-420-7-1-2019-nh-5http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-15-marca-2019-znak-woos-420-7-1-2019-nh-5Wed, 20 Mar 2019 00:00:00 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18 marca 2019, znak WOOŚ.420.3.5.2018.BK.38, w sprawie Zagospodarowanie bulwarów nad Sanem”, na działkach nr: 1037/1, 1037/2, 1438, 1541/3 i 1542, obręb 0003 w Jarosławiu http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-18-marca-2019-znak-woos-420-3-5-2018-bk-38http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-18-marca-2019-znak-woos-420-3-5-2018-bk-38Wed, 20 Mar 2019 00:00:00 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18 marca 2019, znak WOOŚ.420.3.5.2018.BK.39, w sprawie Zagospodarowanie bulwarów nad Sanem”, na działkach nr: 1037/1, 1037/2, 1438, 1541/3 i 1542, obręb 0003 w Jarosławiu http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-18-marca-2019-znak-woos-420-3-5-2018-bk-39http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-18-marca-2019-znak-woos-420-3-5-2018-bk-39Wed, 20 Mar 2019 00:00:00 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 19 marca 2019, znak WOOŚ.420.19.16.2018.AD.41, w sprawie Przebudowa 5 odcinków międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Strachocina – Granica RP http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-19-marca-2019-znak-woos-420-19-16-2018-ad-41http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-19-marca-2019-znak-woos-420-19-16-2018-ad-41Wed, 20 Mar 2019 00:00:00 +0100