Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowiehttp://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21 czerwca 2018, znak WOOŚ.422.13.2017.GJ.18, w sprawie Zmiana lasu na użytek rolny http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-22-czerwca-2018-znak-woos-422-13-2017-gj-18http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-22-czerwca-2018-znak-woos-422-13-2017-gj-18Fri, 22 Jun 2018 08:30:16 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21 czerwca 2018, znak WOOŚ.4260.2.16.2017.GJ.13, w sprawie Wykonanie studni S-5 na działce nr 1797/2 w miejscowości Pustków w celu ujmowania wód podziemnych z utworów wieku czwartorzędowego na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych wodociągu gminnego w miejscowości Pustków (gmina Dębica) http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-21-czerwca-2018-znak-woos-4260-2-16-2017-gj-13http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-21-czerwca-2018-znak-woos-4260-2-16-2017-gj-13Fri, 22 Jun 2018 08:23:27 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 czerwca 2018, znak WOOŚ.420.17.13.2018.JG.5, w sprawie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384R Terliczka-Łąka-Strażów w km od 2+670 do 9+355 http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-20-czerwca-2018-znak-woos-420-17-13-2018-jg-5http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-20-czerwca-2018-znak-woos-420-17-13-2018-jg-5Thu, 21 Jun 2018 15:17:08 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 czerwca 2018, znak WOOŚ.420.6.3.2018.JG.14, w sprawie Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chlebna, przysiółek Wądoły http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-20-czerwca-2018-znak-woos-420-6-3-2018-jg-14http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-20-czerwca-2018-znak-woos-420-6-3-2018-jg-14Thu, 21 Jun 2018 15:10:41 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 19 czerwca 2018, znak WOOŚ.420.17.13.2018.JG.5, w sprawie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384R Terliczka-Łąka-Strażów w km od 2+670 do 9+355 http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-19-czerwca-2018-znak-woos-420-17-13-2018-jg-5http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-19-czerwca-2018-znak-woos-420-17-13-2018-jg-5Thu, 21 Jun 2018 00:00:00 +0200