Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowiehttp://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16 stycznia 2018, znak WOOŚ.4260.4.2.2017.BK.20, w sprawie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Umieszcz”, Gmina Tarnowiec http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-16-stycznia-2018-znak-woos-4260-4-2-2017-bk-20http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-16-stycznia-2018-znak-woos-4260-4-2-2017-bk-20Thu, 18 Jan 2018 00:00:00 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16 stycznia 2018, znak WOOŚ.4235.37.2017.JG.8, w sprawie Przezbrojenie odwiertu Osobnica 140 z eksploatacji samoczynnej na układ pompowy – KRNiGZ Osobnica http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-16-stycznia-2018-znak-woos-4235-37-2017-jg-8http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-16-stycznia-2018-znak-woos-4235-37-2017-jg-8Thu, 18 Jan 2018 00:00:00 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 15 stycznia 2018, znak WOOŚ.4207.12.3.2017.PW.27, w sprawie Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach, na nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Harasiuki, dz. nr ewid. 22/4 http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-15-stycznia-2018-znak-woos-4207-12-3-2017-pw-27http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-15-stycznia-2018-znak-woos-4207-12-3-2017-pw-27Wed, 17 Jan 2018 00:00:00 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 11 stycznia 2018, znak WOOŚ.4260.10.2.2017.AD.9, w sprawie Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Czarna – etap III poprzez: 1) uzbrojenie czterech studni głębinowych wraz z kolektorami tłocznymi do stacji uzdatniania wody w m. Krzemienica, 2) montaż przepompowni strefowej wody w okolicach osiedla domków jednorodzinnych w m. Krzemienica, 3) wykonanie sieci wodociągowej do budynków na „Chodakówce” w m. Krzemienica, 4) modernizację stacji uzdatniania wody w m. Pogwizdów, 5) wykonanie przepompowni ścieków sanitarnych oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami i siecią kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Pogwizdów, 6) wykonanie sieci wodociągowej „pod las” we wsi Zalesie http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-11-stycznia-2018-znak-woos-4260-10-2-2017-ad-9http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-11-stycznia-2018-znak-woos-4260-10-2-2017-ad-9Tue, 16 Jan 2018 00:00:00 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 12 stycznia 2018, znak WOOŚ.4200.6.2017.JG.31, w sprawie Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-12-stycznia-2018-znak-woos-4200-6-2017-jg-31http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-12-stycznia-2018-znak-woos-4200-6-2017-jg-31Tue, 16 Jan 2018 00:00:00 +0100