Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowiehttp://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 23 listopada 2020, znak WOOŚ.420.18.3.2020.NH.25, w sprawie Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej wraz z przebudową sieci kolidujących oraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych (w tym decyzji ZRID) w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej” http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-23-listopada-2020-znak-woos-420-18-3-2020-nh-25http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-23-listopada-2020-znak-woos-420-18-3-2020-nh-25Wed, 25 Nov 2020 00:00:00 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 listopada 2020, znak WOOŚ.420.22.8.2018.AW.112, w sprawie Przebudowa lewego wału rzeki Łęg w km 7+580 – 21+076, gm. Grębów, pow. tarnobrzeski http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-20-listopada-2020-znak-woos-420-22-8-2018-aw-112http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-20-listopada-2020-znak-woos-420-22-8-2018-aw-112Tue, 24 Nov 2020 00:00:00 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 listopada 2020, znak WOOŚ.421.7.2020.AW.23, w sprawie Poszerzenie gospodarstwa rolnego i zmianie na użytek rolny lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa w Mielcu obręb Smoczka 5 działka ewidencyjna 2166/3 http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-20-listopada-2020-znak-woos-421-7-2020-aw-23http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-20-listopada-2020-znak-woos-421-7-2020-aw-23Tue, 24 Nov 2020 00:00:00 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 23 listopada 2020, znak WOOŚ.420.3.4.2020.AD.20, w sprawie Zabudowa sprężarki gazu na OZG J-60 KGZ Maćkowice http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-23-listopada-2020-znak-woos-420-3-4-2020-ad-20http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-23-listopada-2020-znak-woos-420-3-4-2020-ad-20Mon, 23 Nov 2020 13:32:29 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 23 listopada 2020, znak WOOŚ.420.3.4.2020.AD.19, w sprawie Zabudowa sprężarki gazu na OZG J-60 KGZ Maćkowice http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-23-listopada-2020-znak-woos-420-3-4-2020-ad-19http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-23-listopada-2020-znak-woos-420-3-4-2020-ad-19Mon, 23 Nov 2020 13:31:35 +0100