Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego poprzez między innymi przeprowadzanie ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć oraz udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, odpowiada również za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym.

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Al. Józefa Piłsudskiego 38 35-001 Rzeszów
tel.: 17 78-50-044, fax: 17 85-21-109
e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl

NIP: 813 35 69 045
REGON: 180 37 83 68

 

Kierownictwo:

Lech Kotkowski - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Wojciech Wdowik - Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Regionalny Konserwator Przyrody

Magdalena Grabowska - II Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

 

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

 

Konta bankowe:

Wpłaty z tytułu opłaty za udostępnianie informacji:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
NBP O/O Rzeszów 
11 1010 1528 0022 1922 3100 0000

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej:

Urząd Miasta Rzeszowa
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Kalendarium